RSS

POJEDNANIE Z BOGIEM

09 Feb
Kabark-Tree Taksin Maharat NP

Image via Wikipedia

Człowiek sam z siebie nie jest w stanie pojednać się ze swoim Stwórcą, którego obraził przez grzech. To Bóg jako pierwszy wychodzi z propozycją odkupienia. Jednak postawa człowieka nie może być w tym obojętna, ponieważ jedynie od zgody danej Bogu osobiście zależy czy dzieło zbawienia, które już
w całości zostało dokonane, dopełni się
w ludzkim życiu.

Pojednanie sprawia, że Bóg nie pamięta już o grzechach ludzi; jest równoznaczne z usprawiedliwieniem oraz z uświęceniem.
I zakłada całkowite odnowienie tych, którzy z niego korzystają.

===============================================================

BIBLIA.

Rz 1, 30
30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,

Rz 5, 8 -11
8 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 9 Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 10 Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. 11 I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Rz 8, 7
7 A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna.

2 Kor 5, 17 -20
17 Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto <wszystko> stało się nowe*. 18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał

z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. 
20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

[5,17 Por. Rz 6,4; Rz 8,2.10; Ga 6,15; Ef 4,24; Kol 3,10; Tt 3,5. “Wszystko” – Wlg za wielu rkp gr. ]

2 Kor 6, 4-13
4 * okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, 5 w chłostach , więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, 6 przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność,
przez [objawy] Ducha Świętego i miłość nieobłudną, 7 przez głoszenie prawdy i moc Bożą*,
przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, 8 wśród czci i pohańbienia, przez dobrą
sławę i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani,
a przecież dobrze znani, 9 niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, 10 jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko*.

Ostrzeżenia i wnioski
11 Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. 12 Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. 13 Odpłacając się nam
w ten sam sposób, otwórzcie się i wy: jak do swoich dzieci mówię.

[ 6,4-10 Prośba wyjaśnienia wiernym dziwnego czasem – być może – postępowania Apostoła;
wszystko, cokolwiek czynił zmierzało jednak zawsze ku zbawieniu Koryntian.
6,7 Być może aluzja do dokonywanych cudów.
6,10 Por. 1 Kor 7,31. ]

Ef. 2, 4
4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,

Ef 2, 16
16 i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości*.

[2,16 Śmierć Chrystusa usunęła wrogość grzesznej ludzkości względem Boga. ]

Ef 2, 18
18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Ef 6, 15
15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju*.

[6,15 Iz 52,7. ]

Kol 1, 21n
21 I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, 22 teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele* przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,

[ 1,22 W tekście gr. występują dwa terminy oznaczające ciało (soma, sarx). Idzie więc bądź o odróżnienie ciała fizycznego od mistycznego, bądź o prawdę o “ciele podobnym do ciała grzesznego” (Rz 8,3).]

===============================================================

Deus Meus - "Do mnie wróć" http://www.youtube.com/watch?v=nhj4aGA7u0o
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: