RSS

Monthly Archives: September 2011

Święty – Duch Święty.

Głównym sprawcą uświęcania chrześcijanina jest Duch Święty. Jednak Jego działalność różni się od działania starotestamentowego Ducha Bożego. Obfitość i powszechność Jego darów oznaczają, że czasy mesjańskie wypełniły się od dnia zmartwychwstania Chrystusa. Jego przyjście wiąże się z wiarą w tajemnicę Chrystusa zmarłego i zmartwychwstałego. Jego obecność jest trwała, a Paweł stwierdza, że odkupieni są “świątyniami Ducha Świętego” , “świątyniami Boga” (1 Kor 6, 11. 20; por 3, 16 n) , i że trwają w prawdziwej wspólnocie z Nim. Ponieważ “wszyscy, których ożywia Duch Boży, są Synami Bożymi”
(Rz 8, 14 – 17), stąd można powiedzieć, że chrześcijanie są dziećmi Bożymi, ze względu na dostęp do źródła świętości Bożej. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[German] Holy – Sanctifying Christen durch Christus.

Stained glass image of the Lamb of God (Agnus ...

Image via Wikipedia

DIE BIBEL

Lukas 3, 16
16 Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.

Johannes 17, 19
19 Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.

Apostelgeschichte 1, 5
5 Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft.

Apostelgeschichte 11, 16
16 Da erinnerte ich mich an das Wort des Herrn: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

[Italian] Santo – Santificare cristiani da Cristo.

Modern mosaics in the church Preziosissimo San...

Image via Wikipedia

La Bibbia.

Luca 3, 16
16 Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.

Giovanni 17, 19
19 per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità.

Atti 1, 5
5 Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni».

Atti 11, 16
16 Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

المقدس — تقديس المسيحيين من خلال يسوع المسيح. [Arabic]

الكتاب المقدس

انجيل المسيح حسب البشير لوقا 3, 16
16 اجاب يوحنا الجميع قائلا انا اعمدكم بماء ولكن ياتي من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احل سيور حذائه.هو سيعمدكم بالروح القدس ونار.

انجيل المسيح حسب البشير يوحنا 17, 19
19 ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق

سفر اعمال الرسل 1, 5
5 لان يوحنا عمد بالماء واما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

[Chinese]圣 – 基督徒的通过耶稣基督的圣洁。

Stained glass image of the Lamb of God (Agnus ...

Image via Wikipedia

圣经

路加福音
Luke 共 24 章
第三章

若翰便向眾人說道:「我固然以水洗你們,但是比我強的一位要來,就是解衪的鞋帶,我也不配。衪要以聖神和火洗你們。

若望福音
John 共 21 章
第十七章

我為他們祝聖我自己,為叫他們也因真理而被祝聖。」

宗徒大事錄
Acts 共 28 章
第一章

「若翰固然以水施了洗,但不多幾天以後,你們要因聖神受洗。 」 Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

[Russian] Святой – освящение христиан Иисус Христос

see filename

Image via Wikipedia

Библия

Луки 3, 16 
16
Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.

Иоанна 17, 19
19
И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

[Spanish] Santo – Santificar los cristianos por Cristo.

Espiritu Santo Church - Iglesia del Espíritu S...

Image via Wikipedia

LA BIBLIA

Lucas Capítulo 3, 16
16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.

Juan Capítulo 17, 19
19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.

Los Hechos Capítulo 1, 5
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.

Los Hechos Capítulo 11, 16
16 Entonces me acordé de lo dicho por el Seńor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: