RSS

Święty – Uświęcanie chrześcijan przez Chrystusa.

04 Sep
Agnus-Dei85

Image via Wikipedia

Ofiary i kult starotestamentowy oczyszczały ludzi tylko zewnętrznie, jednak ofiara Chrystusa uświęca wiernych “w prawdzie”, przekazując tym razem rzeczywistą świętość narodom. Przez wiarę i chrzest dający “namaszczenie pochodzące od Świętego”, chrześcijanie mają rzeczywisty udział w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. Stąd są świętymi dzięki mieszkającemu w nich Duchowi Świętemu – są “ochrzczeni w Duchu Świętym” [patrz: dogmat Trójcy Świętej w katolicyzmie], zgodnie z tym, co zapowiedział Jan Chrzciciel.

=====================================================
BIBLIA

Łk 3, 16 [miejsce paralelne]
16 on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.

J 17, 19
19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

[J 17, 19 – Jezus jest Kapłanem i Żertwą – to samo przekazuje swoim kapłanom.]

Dz 1, 5
5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni* Duchem Świętym».

[Dz 1, 5 – Dosł.; “zanurzeni w…” (por. Mt 3,11 par.).]

Dz 11, 16
16 Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: “Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”.

[Dz 11, 16 – Por. Dz 1,5.]

1 Kor 1, 2
2 do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana].

[1 Kor 1, 2 – Prawdopodobnie już w tych słowach kryje się lekka aluzja do zwalczających się wzajemnie stronnictw religijnych w Koryncie (por. 1 Kor 1,10-16). Mniej zgodny z kontekstem, lecz gramatycznie równie poprawny byłby przekład: “którzy na wszelkim, ich i naszym miejscu, wzywają Pana naszego Jezusa Chrystusa”.]

1 Kor 1, 30
30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,

1 Kor 3, 16 n
16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

Ef 2, 22
22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Ef 5, 26
26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,

[Ef 5, 26 – Sakrament chrztu. ]

Flp 1, 1
1 Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są , i do wiernych w Chrystusie Jezusie: (2)

Hbr 9, 11 – 14
11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek*, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych*, sprawiają oczyszczenie ciała, 14 to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego* złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

[Hbr 9, 11 – “Przybytkiem” tym jest raczej niebo (Hbr 6,19n; Hbr 9,24) niż natura ludzka Chrystusa czy jego Mistyczne Ciało.
Hbr 9, 13 – Por. Kpł 16,3.14n; Lb 19,9.17n.
Hbr 9, 14 – Sens ten sam co w Hbr 7,16. Można odnieść te słowa do działania Ducha Świętego, zwłaszcza w zmartwychwstaniu.]

Hbr 10, 10
10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

[Hbr 10, 10 – Por. Hbr 7,27.]

1 J 2, 20
20 Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego
i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.

[1 J 2, 20 – Udzielone w czasie chrztu i bierzmowania przez “Świętego”, tj. Boga Ojca, Syna Bożego lub Ducha Świętego. Inni tłum.: “olej namaszczenia”, rozumiejąc to o darze wiary lub słowie Bożym. ]

===================================================

Wojciech Kilar "Agnus Dei" König der letzten Tage
http://www.youtube.com/watch?v=rSwA3fBQ5wI
————
Źródło:
– Biblia.
– Słownik teologii biblijnej, s.976 – 977.
– Internet.

Jakiś czas temu Facebook przekazał mi informację, aby nie korzystać ze swojego konta, ponieważ ktoś się do niego dostał.
Niestety to prawda i nie tylko o Facebooka chodzi, ale o wszystkie posiadane przeze mnie konta.
Dlatego zaleca się nie otwieranie żadnych wiadomości od: “Orifiell”, “Uriel Metatron”, ode mnie, ponieważ przesłane wiadomości mogą pochodzić od kogoś innego, tym samym nie będę o nich nic wiedzieć.
Jednak konta nadal będą istnieć, ze względu na bloga, ze względu na czytelników, aby docierały informacje o nowych wpisach.

@ Ktosiu, który myszkujesz po moim systemie i przejmujesz moje hasła dostępu!
Widocznie chcesz za wszelką cenę coś znaleźć. Więc chyba znajdzie się coś szczególnego, specjalnie dla Ciebie:
http://www.youtube.com/watch?v=LPkGtbPSwLg
http://www.youtube.com/watch?v=WKrVgBe21NQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CfB_hRLzclM&feature=related

O.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: