RSS

Monthly Archives: February 2012

[Spanish/Español] Santo – Resumen.

LA SANTA BIBLIA.

Éxodo Capítulo 3, 14
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.

Éxodo Capítulo 19, 3 – 20
3 Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.

continue reading = seguir leyendo
Read the rest of this entry »

 
1 Comment

Posted by on February 26, 2012 in Uncategorized

 

[German/Deutsch] Heilige – Zusammenfassung.

DIE BIBEL

Das Buch Exodus, Kapitel 3, 14
14 Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der «Ich-bin-da». Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der «Ich-bin-da» hat mich zu euch gesandt.

Das Buch Exodus, Kapitel 19, 3 – 20
3 Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden:
4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on February 18, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , ,

[English] Holy – Summary.

Česky: Klášter svaté Kateřiny pod horou Sinaj ...

Image via Wikipedia

Finally, has completed another slogan: “The Saint” –

- More Love More Power - Christian Worship song  http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Some verses from the Bible can be repeated. No adjustment was made, just in case not to lose any cut. There are a lot of signatures, and each of them is priceless, because otherwise every God speaks, in this case can be done by the passage of the Word. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

[French/Française] Saint – La ville sainte.

LA BIBLE

Zacharie 14, 20 – 21
20 En ce jour-là, les grelots des chevaux porteront l’inscription: «Consacré à l’Eternel[~]». Et même les marmites dans le Temple de l’Eternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l’autel.
21 Et dans Jérusalem, et partout en Juda, les chaudrons seront tous consacrés au Seigneur, l’Eternel des armées célestes, et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande, et il n’y aura plus de marchands dans le Temple du Seigneur des armées célestes, en ce jour-là.
[~ Zacharie 14:20 Voir Ex 28.36-38.]

/continue reading = continuer à lire/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

[Arabic/العربية القدس – المدينة المقدسة.

الكتاب المقدس

Zch 14, 20 – 21
سفر زكريا
20 في ذلك اليوم يكون على اجراس الخيل قدس للرب والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح
21 وكل قدر في اورشليم وفي يهوذا تكون قدسا لرب الجنود وكل الذابحين ياتون وياخذون منها ويطبخون فيها.وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود

/continue reading = مواصلة القراءة /

Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

[CHINESE / 中国的] 圣 – 圣城。

圣经

Zch 14, 20 – 21
匝加利亞
Zechariah 共 14 章
第十四章
在那一天,馬鈴上也要刻著「祝聖與上主」;上主殿裏的鍋,也將像祭壇前的血盆那樣神聖;
而且在耶路撒冷和猶大所有的鍋,都是祝聖與萬軍的上主的;凡願獻祭的人,必用這些鍋來煮祭肉。到那一天,在萬軍的上主的殿裏,必再沒有一個商人。

/continue reading = 繼續閱讀/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

[SPANISH/ESPAÑOL] Santa – La Ciudad Santa

BIBLIA

Zacarías Capítulo 14, 20 – 21
20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. 21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.

Primera de Corintios Capítulo 6, 2 – 3
2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeńas? 3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?

/continue reading = seguir leyendo/

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on February 4, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: