RSS

Monthly Archives: March 2012

[English] The Word of God – God speaks to people.

The Aleppo Codex is a medieval manuscript of t...

The Word of God, is a science, to which God wants to reach people through His spokesperson.

God continually calls to some people giving to their mission to pass on His words. They are called prophets, in a somewhat broader sense.
God speaks in different ways. It is not also clarified the way in which the word of God is spoken.

===============================================================

BIBLE

Genesis 12, 1

1 And the Lord said to Abram: Go forth
out of your country, and from your kindred, and out of your father’s
house, and come into the land which I shall show you. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

POLSKI & INTERNATIONAL

Apollo13 - view of the crippled Service Module...

Apollo13 - view of the crippled Service Module after separation. Español: Fotografía del Módulo de comando dañado. Polski: Apollo 13 - widok uszkodzonego modułu serwisowego sfotografowanego wkrótce po odłączeniu od modułu dowodzenia, przed wejściem w atmosferę (Photo credit: Wikipedia)

Ze względu na techniczne problemy
z moim komputerem, nowe wiadomości nie mogą być dostarczane;

mam nadzieję, że już wkrótce to się zmieni;
Pozdrawiam,
Orifiell.

Because of technical problems with my computer, new messages can not be delivered;
I hope that soon this will change;
Best regards,
Orifiell.

(non related articles)

 
Leave a comment

Posted by on March 21, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

[POLSKI/POLISH] Słowo Boże – Bóg przemawia do ludzi.

English: Nighttime facade of Lakewood East, a ...

Image via Wikipedia

Słowo Boże, to nauka, z którą Bóg chce dotrzeć do ludu poprzez swoich rzeczników.

Bóg nieustannie zwraca się do niektórych osób obdarzając ich misją przekazywania dalej swojego słowa. Takie osoby nazywane są prorokami, w nieco szerszym znaczeniu.
Bóg przemawia w różny sposób. Nie jest również sprecyzowany sposób przekazywania słowa Bożego.

================================================================
BIBLIA

Rdz 12, 1
1 Pan rzekł do Abrama:
“Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę.

Rdz 41, 39
39 A potem faraon rzekł do Józefa: “Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością!

continue reading <- należy kliknąć na taki napis myszą, aby rozwinąć cały tekst Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

[ITALIAN/ITALIANO] Santo – Sommario.

English: Modern mosaics in the church Preziosi...

Image via Wikipedia

La Sacra Bibbia

Esodo 3, 14
14 Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». Poi disse: «Dirai agli Israeliti: Io-Sono mi ha mandato a voi».

Esodo 19, 3 – 20
3 Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino

continue reading = continua a leggere Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

[RUSSIAN/РУССКИЕ] Святой – Резюме.

Русский: Иисус Христос Господь Вседержитель. В...

Image via Wikipedia

БИБЛИИ

Исход 3, 14
Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам.

Исход 19, 3 – 20
3
Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:
4
вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
5
итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,

continue reading = читать дальше

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 3, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: