RSS

Monthly Archives: April 2014

pokój/peace/vrede/paqe/سلام/sülh/bakea/শান্তি/свет/mir/мир/sa kalinaw/和平/mír/mir/fred/paco/rahu/kapayapaan/rauha/paix/paz/ειρήνη/სამყარო/શાંતિ/zaman lafiya/שלום/शांति/paz/kev kaj siab/vrede/udo/perdamaian/síochána/friður/平和/tentrem/פרידן/alaafia/ಶಾಂತಿ/pau/សន្តិភាព/평화/lapè/ສັນຕິພາບ/taika/pacem/miers/мир/keamanan/paċi/te rongo/शांतता/амар амгалан/शान्ति/Frieden/fred/խաղաղություն/ਅਮਨ/صلح/paz/мир/pace/мир/mier/mir/nabadda/amani/fred/ความสงบสุข/அமைதி/శాంతి/barış/світ/امن/heddwch/béke/hòa bình/pace/ukuthula

http://translate.google.pl

http://www.bing.com/translator

„Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:

1. – CZYN,

2. – SŁOWO,

3. – MODLITWA.

W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie.

W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu”.

/Św. s. M. Faustyna Kowalska – „Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej”./

 

Modlitwa o pokój:

Akatyst do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

Radio Jasna Góra, sobota, godz. 20.00.

/W najbliższą sobotę, może się nie odbyć ze względu na Triduum Paschalne/

“Akatyst (akatist, z gr. akathistos, od a “nie” + kathiden “siedzieć”) – rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej.”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akatyst

Akatyst brzmi tak:

http://www.youtube.com/watch?v=xrDnVVH8RGQ

Sacred music

http://www.youtube.com/watch?v=zBZUgqvo_Sc
Акафист пред ик.Богородицы “Всецарица”

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%A1%D0%A2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

 

 

1 A record of the ancestry from which Jesus Christ, the son of David, son of Abraham, was born. 2 Abraham was the father of Isaac, Isaac of Jacob, Jacob of Juda and his brethren; 3 Juda of Phares and Zara, by Thamar; Phares of Esron, Esron of Aram, 4 Aram of Aminadab, Aminadab of Naasson, Naasson of Salmon; 5 Salmon of Booz, by Rahab; Booz of Obed, by Ruth; Obed of Jesse; 6 and Jesse was the father of king David. And king David was the father of Solomon, by her that had been the wife of Urias. 7 Solomon was the father of Roboam, Roboam of Abias, Abias of Asa, 8 Asa of Josaphat, Josaphat of Joram, Joram of Ozias, 9 Ozias of Joatham, Joatham of Achaz, Achaz of Ezechias, 10 Ezechias of Manasses, Manasses of Amon, Amon of Josias; 11 and Josias was the father of Jechonias and his brethren, at the time of the removal to Babylon. 12 And after the removal to Babylon, Jechonias was the father of Salathiel, Salathiel of Zorobabel, 13 Zorobabel of Abiud, Abiud of Eliacim, Eliacim of Azor, 14 Azor of Sadoc, Sadoc of Achim, Achim of Eliud, 15 Eliud of Eleazar, Eleazar of Mathan, Mathan of Jacob, 16 and Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary; it was of her that Jesus was born, who is called Christ.[1] 17 Thus there are fourteen generations in all from Abraham to David, fourteen from David to the captivity in Babylon, and fourteen from the captivity in Babylon to Christ.

18 And this was the manner of Christ’s birth. His mother Mary was espoused to Joseph, but they had not yet come together, when she was found to be with child, by the power of the Holy Ghost. 19 Whereupon her husband Joseph (for he was a right-minded man, and would not have her put to open shame) was for sending her away in secret. 20 But hardly had this thought come to his mind, when an angel of the Lord appeared to him in a dream, and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take thy wife Mary to thyself, for it is by the power of the Holy Ghost that she has conceived this child; 21 and she will bear a son, whom thou shalt call Jesus, for he is to save his people from their sins. 22 All this was so ordained to fulfil the word which the Lord spoke by his prophet: 23 Behold, the virgin shall be with child, and shall bear a son, and they shall call him Emmanuel (which means, God with us).[2] 24 And Joseph awoke from sleep, and did as the angel of the Lord had bidden him, taking his wife to himself; 25 and he had not known her when she bore a son, her first-born, to whom he gave the name Jesus.[3]

http://newadvent.org/bible/mat001.htm

 

 

POKÓJ:

Księga Rodzaju 15, 15;

15 Ale ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu.

Księga Rodzaju 25, 8;

8 zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia, i połączył się ze swoimi przodkami.

Księga Rodzaju 26, 29;

29 że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro, i pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi!ť

Księga Rodzaju 43, 27;

27 On zaś zapytawszy ich o zdrowie, rzekł: ŤCzy wasz sędziwy ojciec, o którym mi mówiliście, dobrze się miewa? Czy jeszcze żyje?ť

Księga Wyjścia 21, 34;

34 właściciel cysterny winien dać właścicielowi bydlęcia odszkodowanie w pieniądzach, a zwierzę będzie należało do niego.

Księga Kapłańska 3, 1;

1 Jeżeli kto chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę przed Panem.

Księga Kapłańska 26, 1-13;

1 Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz. 2 Strzec będziecie moich szabatów, czcić będziecie mój święty przybytek. Ja jestem Pan! 3 Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, 4 dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, 5 młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju.

Obietnica pokoju i bezpieczeństwa

6 Krajowi udzielę pokoju, tak że będziecie się udawali na spoczynek bez obawy. Dzikie zwierzęta znikną z kraju. Miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. 7 Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed wami, 8 tak że pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych – dziesięć tysięcy [nieprzyjaciół]. Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami. 9 Zwrócę się ku wam, dam wam płodność, rozmnożę was, umocnię moje przymierze z wami. 10 Będziecie jedli [zboże] z dawnych zapasów, a kiedy przyjdą nowe zbiory, usuniecie dawne [zapasy]. 11 Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. 12 Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem*. 13 Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową.

Księga Liczb 6, 26;

26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

Księga Liczb 25, 12;

12 Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju.

Księga Jozuego 9, 15;

15 Zgodził się więc Jozue na pokój z nimi i zawarł z nimi przymierze, zapewniając im życie, a książęta społeczności potwierdzili je przysięgą.

Księga Jozuego 21, 44;

44 Pan użyczył im pokoju dokoła, zupełnie jak poprzysiągł ich przodkom, a żaden z ich wrogów nie mógł się wobec nich ostać. Wszystkich ich wrogów dał Pan im w ręce.

Księga Jozuego 23, 1;

1 * Po upływie długiego czasu, gdy Pan użyczył Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów dokoła, Jozue już był stary i podeszły w latach.

Księga Sędziów 4, 17;

17 Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jaeli, żony Chebera Kenity, ponieważ pomiędzy Jabinem, królem Chasor, a domem Chebera Kenity panował pokój.

Księga Sędziów 6, 23;

23 Rzekł do niego Pan: ŤPokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzeszť.

Księga Sędziów 6, 24;

24 Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go “Pan-Pokój”*. Ołtarz ten znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra, [własności] Abiezera.

Księga Sędziów 8, 9;

9 Penuelczykom dał podobną odpowiedź jak mieszkańcom Sukkot: ŤKiedy wrócę w pokoju, zburzę tę twierdzęť.

Księga Sędziów 18, 5n;

5 ŤZapytaj wobec tego Boga o radę – odpowiedzieli mu – abyśmy poznali, czy podróż, którą podjęliśmy, poszczęści się namť. – 6 ŤIdźcie w pokoju – odpowiedział im kapłan – gdyż podróż, którą podjęliście, jest pod opieką Panať.

1 Księga Samuela 1, 17;

17 Heli odpowiedział: ŤIdź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaśť.

2 Księga Samuela 7, 1;

1 Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów,

2 Księga Samuela 18, 29;

29 Król zapytał: ŤCzy dobrze z młodym Absalomem?ť, a Achimaas odpowiedział: ŤWidziałem wielki tłum wtedy, gdy sługa króla Joab posyłał twojego sługę. Nie dowiedziałem się jednak, co zaszłoť.

2 Księga Samuela 18, 32;

32 Król zapytał Kuszytę: ŤCzy dobrze z młodym Absalomem?ť Odpowiedział Kuszyta: ŤNiech się tak wiedzie wszystkim wrogom pana mojego, króla, którzy przeciw tobie złośliwie powstali, jak powiodło się temu młodzieńcowiť.

1 Księga Królewska 2, 33;

33 Odpowiedzialność za ich krew spadnie więc na Joaba i na jego potomstwo na wieki, a dla Dawida i jego potomstwa oraz jego domu i jego tronu niech będzie pokój na wieki od Pana!ť

1 Księga Królewska 5;

Pokojowe rządy Salomona*

1 Salomon panował od Rzeki do kraju Filistynów i do granicy Egiptu nad wszystkimi królestwami. Składały one daninę i były poddane Salomonowi przez całe jego życie. 2 Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło: trzydzieści kor najczystszej mąki i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki, 3 dziesięć tucznych wołów i dziesięć wołów pastwiskowych oraz sto owiec oprócz jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa. 4 Panował on też w całym Zarzeczu* od Tifsach do Gazy i nad wszystkimi królami Zarzecza, i miał pokój ze wszystkich stron dokoła. 5 Dlatego też przez wszystkie dni Salomona Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan do Beer-Szeby. 6 Salomon miał też cztery tysiące stajni dla koni do swoich powozów i dwanaście tysięcy wierzchowców.     7 Nadzorcy ci* zaopatrywali króla Salomona i wszystkich zaproszonych do stołu królewskiego; każdy w swoim miesiącu, tak iż niczego nie brakowało. 8 Również jęczmień i słomę dla koni [pociągowych] i rumaków sprowadzano na to miejsce, które każdemu było wyznaczone.

Powszechny podziw dla mądrości Salomona

9 Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. 10 Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan. 11 Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem Ezrachitą i Hemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. 12 Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć. 13 Rozprawiał też o drzewach: od cedrów na Libanie aż do hizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach. 14 Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości.

BUDOWLE  SALOMONA

Przygotowania do budowy świątyni

15 Hiram*, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się, że namaszczono go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w przyjaźni z Dawidem. 16 Wtedy Salomon przesłał Hiramowi takie słowa: 17 ŤWiesz, że Dawid, mój ojciec, nie mógł budować świątyni Imieniu Pana, Boga swego, z powodu wojen, jakimi go dokoła otoczyli [wrogowie], dopóki Pan nie położył ich pod jego stopy. 18 A teraz Pan, Bóg mój, obdarzył mnie zewsząd pokojem. Nie ma przeciwnika ani też złego wydarzenia. 19 * Wobec tego zamierzam budować świątynię Imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co Pan rzekł Dawidowi, memu ojcu: “Twój syn, którego ci dam jako następcę na twoim tronie, on właśnie będzie budował świątynię dla mego Imienia”. 20 Teraz więc każ naścinać mi cedrów z Libanu. A moi słudzy niech będą razem z twoimi sługami. Dam ci zapłatę dla twoich sług, jakiej tylko zażądasz, bo wiesz, że nie mamy ludzi tak umiejących ciąć drzewa jak Sydończycyť. 21 Gdy Hiram usłyszał słowa Salomona, ucieszył się bardzo i rzekł: ŤNiech będzie dziś błogosławiony Pan, który Dawidowi dał mądrego syna, [by władał] tym wielkim ludemť. 22 Następnie Hiram przesłał Salomonowi te słowa: ŤWysłuchałem tego, co mi przesłałeś. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co do drzewa cedrowego i co do drzewa cyprysowego. 23 Słudzy moi sprowadzą je z Libanu do morza, a ja zestawię je na morzu w tratwy i przeciągnę je na to miejsce, które mi wskażesz. Tam każę je rozłączyć, a ty je weźmiesz i spełnisz moje życzenie, aby mój dwór zaopatrzyć w żywnośćť. 24 Tak Hiram dostarczał Salomonowi drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego, ile tylko ten potrzebował. 25 Salomon zaś dawał Hiramowi na wyżywienie jego dworu dwadzieścia tysięcy kor pszenicy i dwadzieścia tysięcy bat tłoczonej oliwy. Co roku Salomon dawał to Hiramowi. 26 Pan bowiem obdarzył Salomona mądrością tak, jak mu przyrzekł. Utrwaliła się zatem przyjaźń między Hiramem a Salomonem, gdyż zawarli ze sobą przymierze. 27 Król Salomon powołał robotników, pracujących przymusowo, z całego Izraela. Było takich robotników trzydzieści tysięcy. 28 Wysyłał ich do Libanu co miesiąc po dziesięć tysięcy na zmiany: miesiąc byli w Libanie, a dwa miesiące w domu. Przełożonym robotników, pracujących przymusowo, był Adoniram. 29 * Salomon miał też siedemdziesiąt tysięcy tragarzy i osiemdziesiąt tysięcy rozłupujących skały. 30 Ponadto Salomon miał, prócz wyższych* urzędników zarządzających pracami, trzy tysiące trzystu nadzorujących lud wykonujący pracę. 31 Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na założenie fundamentów budowli. 32 Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z Giblitami* ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni.

1 Księga Królewska 9, 25;

Salomon składa doroczne ofiary w świątyni

25 Trzy razy w roku Salomon składał ofiary całopalne i ofiary biesiadne na ołtarzu, który zbudował Panu, oraz składał przed Panem <ofiary kadzielne>*, odkąd wykończył świątynię.

1 Księga Królewska 22, 27 n;

27 i powiedz: “Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie go chlebem i wodą jak najskąpiej aż do mego powrotu w pokoju”ť.

1 Księga Królewska 22, 13-28;

13 Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: ŤZauważ! Przepowiednie tych proroków są jednozgodnie pomyślne dla króla. Niechże więc twoja przepowiednia będzie jak każdego z nich taką, żebyś zapowiedział powodzenieť. 14 Wówczas Micheasz odrzekł: ŤNa życie Pana! Na pewno będę mówił to, co Pan mi powieť. 15 Potem przyszedł przed króla. Wtedy się król do niego odezwał: ŤMicheaszu! Czy powinniśmy wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać?ť Wtedy do niego przemówił: ŤWyruszaj i zwyciężaj, a Pan da je w ręce królať*. 16 Król zaś mu powiedział: ŤIle razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana?ť 17 Wówczas rzekł:     ŤUjrzałem całego Izraela rozproszonego po górach,     jak owce bez pasterza,     i Pan rzekł: Nie ma nad nimi pana.     Niech wróci każdy w pokoju do swego domuť. 18 Wtedy król izraelski zwrócił się Jozafata: ŤCzyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęściať. 19 Tamten zaś dalej mówił: ŤDlatego słuchaj wyroku Pańskiego! Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie. 20 Wówczas Pan rzekł: “Kto zwiedzie Achaba, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie?” Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi mówił inaczej, 21 wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem, powiedział: “Ja go zwiodę”. Wtedy Pan rzekł do niego: “Jak?” 22 On zaś odrzekł: “Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków”. Wówczas rzekł: “Możesz zwieść, to ci się uda. Idź i tak uczyń!” 23 Dał więc Pan teraz ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. A na ciebie Pan ma zesłać nieszczęścieť. 24 Wtedy Sedecjasz, syn Kenaany, podszedł i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc: ŤKtórędyż to duch Pański odszedł ode mnie, aby mówić z tobą?ť 25 A Micheasz odrzekł: ŤOto ty sam zobaczysz tego dnia, kiedy będziesz przechodził z ukrycia w ukrycie, aby się schowaćť. 26 Król izraelski zaś rozkazał: ŤWeź Micheasza i każ go zaprowadzić do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego, Joasza, 27 i powiedz: “Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie go chlebem i wodą jak najskąpiej aż do mego powrotu w pokoju”ť. 28 Na to Micheasz powiedział: ŤGdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnieť. <I dodał: ŤSłuchajcie wszystkie narody!ť>*

2 Księga Królewska 9, 18;

18 Więc jeździec na koniu ruszył naprzeciw niego i powiedział: Tak mówi król: ŤCzy [przyjście to oznacza] pokój?ť Odpowiedział Jehu: ŤCo ciebie obchodzi pokój? Jedź za mną!ť Stojący zaś na czatach oznajmił: ŤPrzyszedł posłaniec do nich, lecz nie wracať.

1 Księga Kronik 22, 9;

9 Oto urodzi ci się syn, będzie on mężem pokoju, bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego wokoło; będzie miał bowiem na imię Salomon* i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek.

Księga Joba 9, 4;

4 Umysł to mądry, a siła potężna*.     Któż Mu przeciwny nie padnie?

Księga Psalmów 4, 9;

9 Gdy się położę, zasypiam spokojnie,     bo Ty sam jeden, Panie,     pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.

Księga Psalmów 25, 5;

5 Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,     bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,     i w Tobie mam zawsze nadzieję.

Księga Psalmów 28, 3;

3 Nie gub mnie z występnymi     i z tymi, co czynią nieprawość,     co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi,     a w duszy żywią zły zamiar.

Księga Psalmów 29, 11;

11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi,     niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem*.

Księga Psalmów 34, 15;

15 Odstąp od złego, czyń dobro;     szukaj pokoju, idź za nim!

Księga Psalmów 35, 27;

27 A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą,     i mówią zawsze:     ŤWielki jest Pan, który chce     pomyślności swojego sługiť.

Księga Psalmów 37, 11;

11 Natomiast pokorni posiądą ziemię*     i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Księga Psalmów 37, 37;

37 Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości*,     bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność*.

Księga Psalmów 38, 4;

4 Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania,     nic nietkniętego w mych kościach* na skutek mego grzechu.

Księga Psalmów 41, 10;

10 Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem     i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę*.

Księga Psalmów 50, 14;

14 Złóż Bogu ofiarę dziękczynną     i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu,

Księga Psalmów 72, 7;

7 Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość     i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.

Księga Psalmów 73, 3;

3 Zazdrościłem bowiem niegodziwym     widząc pomyślność grzeszników.

Księga Psalmów 85, 9-14;

9 Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:     oto ogłasza pokój     ludowi swemu i świętym swoim;     niech się nie stają znów nierozsądni*. 10 Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,     tak iż chwała* zamieszka w naszej ziemi. 11 * Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,     ucałują się sprawiedliwość i pokój. 12 Wierność z ziemi wyrośnie,     a sprawiedliwość wychyli się z nieba. 13 Pan sam obdarzy szczęściem     a nasza ziemia wyda swój owoc*. 14 Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,     po śladach Jego kroków – zbawienie*.

Księga Psalmów 119, 165;

165 Obfity pokój* dla miłujących Twe Prawo,     nie spotka [ich] żadne potknięcie.

Księga Psalmów 122, 6;

6 Proście o pokój dla Jeruzalem,     niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!

Księga Psalmów 128, 6;

6 Oglądaj dzieci twoich synów.     Pokój nad Izraelem!

Księga Przypowieści (Przysłów) 3, 2;

2 bo wiele dni i lat życia     i pełnię ci szczęścia przyniosą:

Księga Przypowieści (Przysłów) 12, 20;

20 W sercu knujących zło – podstęp,     u doradzających pokój – radość.

Księga Eklezjastesa (Kohelet) 3, 8;

8 czas miłowania i czas nienawiści,     czas wojny i czas pokoju.

Księga Mądrości 3, 1nn;

1 Wszystko ma swój czas,     i jest wyznaczona godzina     na wszystkie sprawy pod niebem*: 2 Jest czas rodzenia i czas umierania,     czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, 3 czas zabijania i czas leczenia,     czas burzenia i czas budowania,

Księga Mądrości Syracha 45, 24;

24 Dlatego [Pan] zawarł z nim przymierze pokoju     i uczynił go przełożonym przybytku oraz swego ludu,     zapewniając jemu i jego potomstwu     godność kapłańską na zawsze.

Księga Mądrości Syracha 47, 13;

13 Salomon królował w czasie spokojnym,     Bóg dał mu wokoło pokój,     aby postawił dom Jego imieniu     i przygotował przybytek na wieki*.

Księga Izajasza 2, 2…;

2 * Stanie się na końcu czasów,     że góra świątyni Pańskiej     stanie mocno na wierzchu gór     i wystrzeli ponad pagórki.     Wszystkie narody do niej popłyną,

Księga Izajasza 9, 5;

5 Albowiem Dziecię* nam się narodziło,     Syn został nam dany,     na Jego barkach spoczęła władza.     Nazwano Go imieniem:     Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,     Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju*.

Księga Izajasza 9, 6;

Wielkie będzie Jego panowanie     w pokoju bez granic     na tronie Dawida     i nad Jego królestwem,     które On utwierdzi i umocni     prawem i sprawiedliwością,     odtąd i na wieki*.     Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Księga Izajasza 11, 1…;

1 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego*,     wypuści się odrośl z jego korzeni.

Księga Izajasza 26, 3;

3jego charakter stateczny     Ty kształtujesz w pokoju,     w pokoju, bo Tobie zaufał.

Księga Izajasza 32, 15 – 20;

Zbawienie od Pana*

15 Wreszcie zostanie wylany na nas     Duch z wysokości.     Wtedy pustynia stanie się sadem,     a sad za las uważany będzie. 16 Na pustyni osiądzie prawo,     a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. 17 Dziełem sprawiedliwości będzie pokój,     a owocem prawa – wieczyste bezpieczeństwo. 18 Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju,     w mieszkaniach bezpiecznych,     w zacisznych miejscach wypoczynku, 19 choćby las został powalony,     a miasto było bardzo poniżone*. 20 Szczęśliwi! Wy siać będziecie nad każdą wodą,     puszczając wolno woły i osły.

Księga Izajasza 45, 7;

Proroctwo o zbawieniu

7 Ja tworzę światło i stwarzam ciemności,     sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę.     Ja, Pan, czynię to wszystko.

Księga Izajasza 48, 18;

18 O gdybyś zważał na me przykazania,     stałby się twój pokój jak rzeka,     a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.

Księga Izajasza 48, 22;

22 ŤNie ma pokoju dla bezbożnychť – mówi Pan*.

Księga Izajasza 52, 7;

Budzi się Pan i Jerozolima*

7 O jak są pełne wdzięku na górach     nogi zwiastuna radosnej nowiny,     który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,     który obwieszcza zbawienie,     który mówi do Syjonu:     ŤTwój Bóg zaczął królowaćť.

Księga Izajasza 53, 5;

5 Lecz On był przebity za nasze grzechy,     zdruzgotany za nasze winy.     Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,     a w Jego ranach jest nasze zdrowie*.

Księga Izajasza 55, 12;

Zakończenie księgi: Radosny powrót z wygnania

12 O tak, z weselem wyjdziecie     i w pokoju was przyprowadzą.     Góry i pagórki przed wami     podniosą radosne okrzyki,     a wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie.

Księga Izajasza 57, 18 n;

18 a drogi jego widziałem.     Ale Ja go uleczę i pocieszę*,     i obdarzę pociechami jego samego     i pogrążonych z nim w smutku, 19 wywołując na wargi ich dziękczynienie:     Pokój! Pokój dalekim i bliskim!* –     mówi Pan – Ja go uleczę.

Księga Izajasza 57, 19;

19 wywołując na wargi ich dziękczynienie:     Pokój! Pokój dalekim i bliskim!* –     mówi Pan – Ja go uleczę.

Księga Izajasza 60, 17;

17 Sprowadzę złoto zamiast miedzi,     a srebro – na miejsce żelaza,     sprowadzę brąz zamiast drzewa,     a żelazo – na miejsce kamieni.     Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem,     a sprawiedliwość twą władzą.

Księga Izajasza 65, 25;

25 Wilk i baranek paść się będą razem;     lew też będzie jadał słomę jak wół;     a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm.     Zła czynić nie będą ani zgubnie działać     na całej świętej mej górzeť – mówi Pan*.

Księga Izajasza 66, 12;

12 Tak bowiem mówi Pan:     ŤOto Ja skieruję do niej     pokój jak rzekę     i chwałę narodów –     jak strumień wezbrany.     Ich niemowlęta będą noszone na rękach*     i na kolanach będą pieszczone.

Księga Jeremiasza 6, 14;

14 Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu,     mówiąc beztrosko: “Pokój, pokój”*,     a tymczasem nie ma pokoju.

Księga Jeremiasza 14, 13;

13 I powiedziałem: ŤAch, Panie Boże, oto prorocy mówią im: “Nie ujrzycie miecza, nie zaznacie głodu, albowiem prawdziwy pokój zapewnię wam na tym miejscu”ť.

Księga Jeremiasza 20, 10;

10 Tak, słyszałem oszczerstwo wielu:     ŤTrwoga dokoła!*     Donieście, donieśmy na niego!ť     Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną     wypatrują mojego upadku:     ŤMoże on da się zwieść, tak że go zwyciężymy     i wywrzemy swą pomstę na nim!ť

Księga Jeremiasza 23, 9 – 40;

PRZECIW  FAŁSZYWYM  PROROKOM

Powszechne zepsucie

9 O prorokach.     Rozdziera się serce we mnie,     wszystkie moje członki ogarnia drżenie,     jestem jak człowiek pijany,     jak człowiek przesycony winem –     z powodu Pana i Jego świętych słów. 10 ŤKraj bowiem przepełniony jest cudzołożnikami     <tak, cały kraj pogrążony jest w smutku z powodu przekleństwa,     wyschły pastwiska stepowe>*,     ich zabiegi zmierzają ku złemu,     ich siłą jest nieprawość. 11 Albowiem nawet prorok, nawet kapłan postępują haniebnie,     nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość – wyrocznia Pana. 12 Dlatego będzie ich droga dla nich     gruntem śliskim,     na którym się potkną w ciemnościach i upadną.     Albowiem ześlę na nich nieszczęście     w roku, w którym ich nawiedzę – wyrocznia Pana.

Zepsucie proroków

13 Także wśród proroków Samarii*     widziałem szaleństwo:     prorokowali w imię Baala     i zwodzili mój naród, Izraela. 14 A wśród proroków Jerozolimy     widziałem obrzydliwość:     cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie     i popieranie złoczyńców,     przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości.     Stali się oni wszyscy dla Mnie jakby Sodomą,     a mieszkańcy ich jakby Gomorąť*. 15 Dlatego to mówi Pan Zastępów o prorokach:     ŤOto dam im za pokarm piołun,     a za napój wodę zatrutą*.     Albowiem od proroków z Jerozolimy     rozeszła się niegodziwość po całym krajuť.

Prawdziwi a fałszywi prorocy

16 To mówi Pan Zastępów:     ŤNie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają:     wprowadzają was w błąd;     zwiastują wam urojenia swego serca,     nie zaś to, co pochodzi z ust Pańskich. 17 Mówią stale tym, co uwłaczają słowu Pana:     “Będziecie zażywać pomyślności”.     Wszystkich zaś tych, co idą za popędem swego serca, zapewniają:     “Nie spotka was nieszczęście”. 18 * Kto bowiem stał w radzie Pana,     widział i słyszał Jego słowo?     Kto nadsłuchiwał Jego słowa i usłyszał je? 19 Oto nawałnica Pańska, gniew powstaje,     burza szaleje,     spada na głowę niegodziwych. 20 Nie ustanie gniew Pana,     dopóki nie wykona On i nie urzeczywistni     zamiarów swego serca.     Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni. 21 Nie posłałem tych proroków,     lecz oni biegają;     nie mówiłem do nich,     lecz oni prorokują. 22 Gdyby stali w mojej radzie*,     głosiliby moje słowa mojemu narodowi     i nawróciliby ich ze złej drogi     oraz z przewrotnego postępowania.

Nadużycia fałszywych proroków i kara za nie

23 Czy jestem Bogiem [tylko] z bliska – wyrocznia Pana –     a z daleka [już] nie jestem Bogiem?* 24 Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach,     tak bym go nie widział? – wyrocznia Pana.     Czy nie wypełniam nieba i ziemi? 25 Słyszałem to, co mówią prorocy,     którzy prorokują fałszywie w moim imieniu:     “Miałem sen, miałem sen!” 26 Dokądże będzie tak w sercu proroków,     przepowiadających kłamliwie     i przepowiadających złudy swego własnego serca? 27 Zmierzają ku temu, by przez sny swoje,     które jeden drugiemu opowiada,     poszło w niepamięć moje Imię u mojego ludu,     podobnie jak zapomnieli mego Imienia dla Baala ich przodkowie. 28 Prorok, który miał sen,     niech opowiada swój sen!     Kto miał moje słowo,     niech wiernie opowiada moje słowo!     Co ma wspólnego słoma z ziarnem* – wyrocznia Pana. 29 Czy moje słowo nie jest jak ogień* – wyrocznia Pana –     czy nie jest jak młot kruszący skałę? 30 Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom – wyrocznia Pana –     którzy kradną sobie nawzajem moje słowo*. 31 Oto się zwrócę przeciw prorokom – wyrocznia Pana – którzy używają swego własnego języka, by wypowiadać wyrocznie. 32 Oto się zwrócę przeciw tym, którzy prorokują sny kłamliwe – wyrocznia Pana – opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posłałem ich ani nie dawałem polecenia; w niczym też nie są użyteczni dla tego narodu – wyrocznia Pana.

“Brzemię Pańskie” i jego znaczenie

33 A jeśli ten naród albo prorok, albo kapłan cię zapyta: “Jakie jest brzemię* Pańskie?”, odpowiesz im: “Wy jesteście brzemieniem, bo odrzuciłem was” – wyrocznia Pana. 34 A proroka, kapłana czy lud – ktokolwiek powie “brzemię Pańskie”, ukarzę wraz z jego domem. 35 Tak będziecie mówić każdy do swego przyjaciela i każdy do swego brata: “Co odpowiedział Pan?” lub: “Co mówił Pan?” 36 Nie wspominajcie już więcej “brzemienia Pańskiego”, inaczej bowiem stanie się mówiącemu brzemieniem jego własne słowo, gdyż odwróciliście sens słów Boga żywego, Pana Zastępów, Boga naszego. 37 Tak należy mówić do proroka: “Co odpowiedział tobie Pan?” lub: “Co mówił Pan?” 38 Jeślibyście mimo to mówili: “brzemię Pańskie”, to wtedy tak mówi Pan: Ponieważ używacie tego wyrażenia “brzemię Pańskie”, mimo że wam zakazałem mówić “brzemię Pańskie”, 39 dlatego podniosę was zupełnie i wyrzucę sprzed mojego oblicza, was i miasto, które dałem wam i waszym przodkom. 40 Okryję was wieczną niesławą, wieczną hańbą, która nigdy nie ulegnie zapomnieniuť.

Księga Jeremiasza 29, 11;

11 Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.

Księga Jeremiasza 33,9;

9 Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi*, które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i drżeć wobec wszelkich przejawów dobroci i pomyślności, jaką jej dałem.

Księga Ezechiela 13, 15 n;

15 Wywrę gniew mój na murze i na tych, którzy go tynkiem obrzucili, i powiem wam: Gdzie jest mur i ci, którzy go tynkowali – 16 prorocy Izraela, wieszczący o Jerozolimie, którzy mieli o niej widzenia pokoju, ale w której nie było pokoju?ť – wyrocznia Pana Boga.

Księga Ezechiela 34, 25-30;

25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będę mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. 26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.     28 Nie będą już odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. 29 Sprawię, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. 30 Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim – wyrocznia Pana Boga. 31 A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszymť – wyrocznia Pana Boga.

Księga Ezechiela 37, 26;

26 I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. <Założę ich i rozmnożę>, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe.

Księga Daniela 3, 98;

Drugi sen Nabuchodonozora*

98 (31) Król Nabuchodonozor do wszystkich narodów, pokoleń, języków, mieszkających po całej ziemi: ŤObyście zaznali wielkiego pokoju!

Księga Daniela 10, 19;

19 Potem powiedział: ŤNie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen mocy!ť Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: ŤNiech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeśť.

Księga Ozeasza 2, 20…;

20 * W owym dniu zawrę z nią* przymierze,     ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym,     i z tym, co pełza po ziemi.     Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju,     i pozwolę jej żyć bezpiecznie.

Księga Amosa 9, 13…;

13 Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana –     gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem,     a depczący winogrona za siejącym ziarno;     z gór moszcz spływać będzie kroplami*,     a wszystkie pagórki będą nim opływać.

Księga Micheasza 3, 5;

Nadużycia wśród proroków

5 Tak mówi Pan przeciw prorokom,     którzy zwodzą mój lud,     którzy, gdy mają usta pełne,     głoszą pokój,     a jeśli kto nic nie włoży w ich usta,     ogłoszą wojnę przeciw niemu.

Księga Micheasza 5, 4;

4 A Ten będzie pokojem*.     Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju,     jeśli stąpać będzie po naszych pałacach,     wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy     i ośmiu książąt ludu.

Księga Nahuma 2,1;

1 * Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój.     Święć, Judo, twe uroczystości,     wypełniaj twe śluby,     bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik*,     całkowicie został zgładzony.

Księga Zachariasza 8, 12;

12 Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju,     winnice okryją się owocami,     ziemia wyda plony,     niebiosa dostarczą rosy.     Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu.

Księga Zachariasza 9, 9n;

9 Tak mówi Pan Zastępów: ŤNiech nabiorą siły ręce, was, którzy w tych dniach słuchaliście słów, jakie prorocy głosili, gdy zakładano fundamenty domu Pana Zastępów dla odbudowania świątyni*. 10 Albowiem dotychczas ani ludzie nie otrzymali wynagrodzenia za pracę, ani zwierzęta. Każdy przechodzień był zagrożony przez wroga – podburzyłem wszystkich ludzi nawzajem przeciw sobie.

Księga Malachiasza 2, 5;

5 Przymierze moje z nim było [przymierzem] życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem.

 

———

dodatek

http://translate.google.pl

http://www.bing.com/translator

Fatima – orędzie/Fatima – the message/Fatima – die boodskap/Fatima – mesazhi/فاطمة – الرسالة/Fatima – Mesaj/Fatima – mezua/ফাতিমা – বার্তা/Фаціма – паведамленне/Fatima – poruka/Fatima – посланието/Fatima – ang mensahe/?????? – ????/Fatima – poruka/Fatima – zprávy/Fatima – meddelelsen/Fatima – la mesaĝo/Fatima – sõnum/Fatima – ang mensahe/Fatima – viestin/Fatima – le message/Fátima – a mensaxe/Fatima – το μήνυμα/Fatima – გაგზავნა/ફાતિમા – સંદેશ/Fatima – saƙon/פטימה – ההודעה/फातिमा – संदेश/Fatima – el mensaje/Fatima – lus/Fatima – de boodschap/Fatima – ozi/Fatima – pesan/Fatima – an teachtaireacht/Fatima – skilaboðin/・t・@・e・B・} – ・・・b・Z・[・W/Fatima – pesen/פאַטימאַ – דער אָנזאָג/Fatima – awọn ifiranṣẹ/ಫಾತಿಮಾ – ಸಂದೇಶವನ್ನು/Fatima – el missatge/​Fatima – សារ/?????? – ??????/Fatima – mesaj la/Fatima – ຂ່າວສານ/Fatima – pranešimą/Latin: – Verbum in/Fatima – ziņa/Fatima – пораката/Fatima – mesej/Fatima – il-messaġġ/Fatima – te karere/फातिमा – संदेश/Фатима – мэдээ/Fatima – सन्देश/Fatima – die Meldung/Fatima – meldingen/Fatima – ի հաղորդագրությունը/ਫਾਤਿਮਾ – ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ/فاطمه (س) – پیام/Fátima – a mensagem/Фатима – сообщение/Fatima – mesajul/Фатима – порука/Fatima – správy/Fatima – sporočilo/Fatima – fariinta/Fatima – ujumbe/Fatima – meddelandet/ฟาติมา – ข้อความ/பாத்திமா – செய்தி/ఫాతిమా – సందేశం/Fatima – mesaj/Фатіма – повідомлення/فاطمہ – پیغام/Fatima – y neges/Fatima – az üzenet/Fatima – thông điệp/Fatima – il messaggio/Fatima – umlayezo

———————————————————————————-

Warto wiedziec:

“Ojciec Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym

Odmawiajmy wytrwale Rożaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. (…)”

“Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego

Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.

Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.

Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.

Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.

Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umarze bez Sakramentów Kościoła.

Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.

Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.

Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.

Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.”

http://rozaniec.web-portals.pl/

—————

http://www.apostol.republika.pl/m1p4.html

Obietnice dane przez Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszych Ran Jego (12)

Obietnice dla czlicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa (12)

Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza (10)

Obietnice Jezusa dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza (10)

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa (10)

Obietnic Maryi dla dusz, ofiarowanych Jej Niepokalanemu Sercu (5)

Obietnice dane przez Pana Jezusa dla odmawiających “Tajemnicę Szczęścia” (21):

Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.

Zachowa mu pięć zmysłów. Uchroni go przed nagłą śmiercią.

Uwolni jego duszę od kar wiecznych.

Nowenna Pierwszych 9-ciu Sobót Miesiąca (31)

Biedni otrzymają chleb i schronienie.

Pokój, zgoda i miłość napełni dusze tych rodzin.

Wszystko, czego uprosić pragną od Serca Mojego przez pośrednictwo Serca Mej Matki udzielę im, jeszcze podczas nowenny, o ile usilnie prosić będą.

Małżonkowie nie będą się rozwodzić a rozwiedzeni wrócą do rodziny.

O Litanich do Najświętszej Głowy Siedlisko Bożej Mądrości (12)

Obietnice dane przez Pana Jezusa za uczczenie Krzyża (10)

http://www.apostol.republika.pl/m1p11.html

——————–

Różaniec ku chwale Boga Ojca Przedwiecznego – 15 Ukrytych Tortur Pana Jezusa W Ciemnicy (5 obietnic)

http://www.skarbiecmilosci.pl/rozaniec-ku-chwale-boga-ojca-przedwiecznego—15-ukrytych-tortur-pana-jezusa-w-ciemnicy

Rosary to the Glory of God the Eternal Father

http://www.angelfire.com/ca3/rafaelmarie/RosarygloryGodFather.html

ROSARIO A LA GLORIA DE DIOS EL PADRE ETERNO

http://www.angelfire.com/ca3/rafaelmarie/RosarioalPardreEterno.html

 
Leave a comment

Posted by on April 18, 2014 in Uncategorized

 

Triduum Paschalne

http://www.liturgia.pl/triduum/2013/Triduum-Paschalne-2013-Chrystus-Pogrzebany.php

http://www.youtube.com/watch?v=-pH0skE5Grs

Paweł Bębenek – O Salutaris Hostia

http://www.youtube.com/watch?v=zroVb_XBYZQ

Paweł Bębenek – Dobranoc Głowo święta

 

http://translate.google.pl/

http://www.bing.com/translator

“1. Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego, Któraś była zraniona do mózgu samego. Dobranoc Kwiecie różany, Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

2. Dobranoc, włosy święte, mocno potarganę, Które były najświętszą Krwią zafarbowane. Dobranoc…

3. Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrajana, Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona. Dobranoc…

4. Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione, Jako struny na lutni, gdy są wystrojone. Dobranoc…

5. Dobranoc, boku święty, z którego płynęła Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła. Dobranoc… .

6. Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone, Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. Dobranoc…

7. Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte, I tępymi gwoździami do krzyża przybite. Dobranoc…

8. Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony, Jezus; w prześcieradło białe uwiniony. Dobranoc…

9. Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała, Który Matka Bolesna łzami oblewała. Niech Ci będzie cześć w wieczności, Za Twe męki, zelżywości, Mój Jezu!”

http://www.dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=3586

 
Leave a comment

Posted by on April 17, 2014 in Triduum Paschalne

 

Tags:

Mass-online/ msza – online

http://msza-online.net/

Mass-online

http://translate.google.p

Msze święte na żywo po polskuMsze święte na żywo po angielskuMsze święte po niemieckuMsze święte po łacinieMsze święte po chińskuMsze święte po chorwackuMsze święte po czeskuMsze święte na żywo po francuskuMsze święte po hiszpańskuMsze święte na żywo po portugalskuMsze święte po słowackuMsze święte po włoskuMsze święte po węgierskuNabożeństwa na żywoRóżaniec na żywo

 

http://translate.google.pl/#pl/en/Msze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20na%20%C5%BCywo%20po%20polsku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20na%20%C5%BCywo%20po%20angielsku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20niemiecku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20%C5%82acinie%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20chi%C5%84sku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20chorwacku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20czesku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20na%20%C5%BCywo%20po%20francusku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20hiszpa%C5%84sku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20na%20%C5%BCywo%20po%20portugalsku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20s%C5%82owacku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20w%C5%82osku%0AMsze%20%C5%9Bwi%C4%99te%20po%20w%C4%99giersku%0ANabo%C5%BCe%C5%84stwa%20na%20%C5%BCywo%0AR%C3%B3%C5%BCaniec%20na%20%C5%BCywo

Live Masses in Polish Masses Live in English Masses in German Masses in Latin Masses in Chinese Masses in Croatian Masses in Czech Masses live in French Masses in Spanish Masses live in Portuguese Masses in Slovak Masses in Italian Masses in Hungarian Devotion Live Rosary Live

 

Tags: ,

“…Sławcie usta ciało Pana…”

http://www.liturgia.pl/artykuly/Reportaz-z-Warsztatow-Muzyki-Niezwyklej.html

 

Sławcie usta Ciało Pana

1. Sławcie usta Ciało Pana; Tajemnicę pełną chwał,
i Krew, źródło łask bez miana, którą w okup dusz i ciał
Syn Tej, co jest Nieskalana, Król narodów przelać chciał.

2. Nam On dany, nam zrodzony z Panny czystej, niby kwiat,
gdy na ludzkich serc zagony, ziarno słowa rzucił w świat,
w sposób iście niezgłębiony zamknął okres ziemskich lat!

3. Gdy ostatnia noc nastawa, po wieczerzy z braćmi współ,
którą odbył według prawa, z przepisanych mięs i ziół,
siebie sam Dwunastom dawa ręką swą na Boży stół!

4. Słowo-Ciało chleb w ofierze słowem w Ciało zmienia nam:
z wina Krew się Pańska bierze, chociaż zmysł nie sięga tam;
sercom, żądnym prawdy szczerze wiary głos wystarcza sam!

5. Więc Sakrament takiej miary wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią:
niech ustąpi Obrzęd Stary przed Nowego Prawa Krwią:
niech dopełni światło wiary zmysłów niemoc mocą swą!

6. Rodzicowi bijmy czołem, Zrodzonemu hymn niech brzmi:
w pieniu wdzięcznym i wesołym moc Im, hołd po wszystkie dni:
pochodzący z Obu społem w równej niechaj będzie czci!

http://oml.szczecin.pl/index.php?page=spiewnik/slawcie

 

—-

https://orifieltrony.wordpress.com

KK

 
Leave a comment

Posted by on April 16, 2014 in Uncategorized

 

“(…) Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy(…)”/”(…)who will come and get him food, get wine and milk free, no price to be paid?” [International]

http://translate.google.pl/

http://www.bing.com/translator

 

Iz 55, 1

“(…) Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie=””> bez pieniędzy(…)”

Isaiah 55, 1

“(…)who will come and get him food, get wine and milk free, no price to be paid?”

http://newadvent.org/bible/isa055.htm

http://www.vatican.va/archive/bible/The Bible[Chinese, English, Italian, Latin, Spanish]

 

 

“Prawo”/ ‘Law’

 

prawo0001 prawo0003 prawo0004 prawo0005 prawo0006 prawo0007 prawo0008 prawo0009 prawo - fil czl0001 prawo - fil czl0002 prawo - fil czl0003 prawo - fil czl0004 prawo - fil czl0005
prawo - fil czl0007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book is in polish language, “Słownik teologii Biblijnej” should be also in Francaise

————————————————————————

http://www.youtube.com/watch?v=E1mh7bH1nq0

 

http://www.youtube.com/watch?v=7NFMStxdkZ0

 

http://www.youtube.com/watch?v=_dsV9Ff3rsM

 

 

 

 

—————-

źródło:/ from:

“Słownik teologii biblijnej”, Wyd. Pallottinum, Poznań 1994

“Filozofia człowieka”, Ks. prof. dr hab. R. Darowski SJ

Internet

 

https://orifieltrony.wordpress.com

KK

 

 

 

 

 
 

Tags:

Fatima – orędzie

Materiały:

“Gość niedzielny”, Kalendarz 2014

Ulotki do pobrania “dla każdego”

——————————–

Fatima

 
Leave a comment

Posted by on April 16, 2014 in Fatima

 

Tags:

musicasacra.com

http://musicasacra.com/music/recordings/videos-rm2011/

http://www.chantcafe.com/

 

 

————-

https://orifieltrony.wordpress.com
KK “Orifiell”

 
Leave a comment

Posted by on April 16, 2014 in musicasacra

 

Tags:

misericordia

 

http://www.misericordia.com/about/

 

————-

https://orifieltrony.wordpress.com

KK “Orifiell”

 

 
Leave a comment

Posted by on April 11, 2014 in misericordia

 

Tags:

Duchowe spa/spiritual spa/Spiritual Spa im Internet/Spiritual Spa on the Internet

Spiritual Spa su Internet/

Духовное Спа в Интернете/

Духовне Спа в Інтернеті/

จิตวิญญาณที่สปาบนอินเทอร์เน็ต

Spa spirituelle sur Internet

http://translate.google.pl/

http://www.bing.com/translator

http://www.se.neteasy.pl/lourdes

http://www.se.neteasy.pl/kalendarz-mszy-sw-o-uzdrowienie

http://gliwice.mamre.pl/index.php?zm=kalendarium

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie:

https://www.facebook.com/groups/462516853788342/

http://www.youtube.com/channel/UCwZBl5I-MW3JQ93kMGQG7fA

http://www.youtube.com/watch?v=IgoL4U1tRS4&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=C-z6E_3ecvY&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=6XKY5zxSCNg&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=QQK6F7rhwfA&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=tzf5Cr9IbHc&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=_hzFd3t4Jro&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=3–LZxUIHkA&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=VNnIXi0Gm5A&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=vMCwwPvqa2k&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=tZyvd2sh0UM&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=4CBN6aRYc2s&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=4M2lLHWbpE4&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=QH5Szk-UaJs&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=5s1DxCdpvyM&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=eUowOiYhuNU&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=Ma-TUDFuBtk&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=czCTA16Cbj4&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=nrjGoDdxfhE&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=YnaXpICYxX4&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=N_Ni-H96z5Y&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=YstHwf6PGDU&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=aocW4YolMCM&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=sjrqQVkQjt4&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=a6yDZ3OTo-Y&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=9slhISY-D38&safe_search=on

http://www.youtube.com/watch?v=OWg9Ry4OIo8&safe_search=on

———

https://orifieltrony.wordpress.com

KK “Orifiell”

 
Leave a comment

Posted by on April 11, 2014 in Uncategorized

 

Tags:

 
%d bloggers like this: