RSS

Category Archives: Dekalog

YOUR SIGNATURE CAN SAVE LIVES – “I am guilty, my guilt is my faith. I believe in God – Jesus Christ.”


“I am guilty, my guilt is my faith. I believe in
 God  Jesus Christ.”

On this time writing the article is not really needed. Content of petition speaks for itself:

Asia Bibi, a wife and mother, used these words to defend her faith against mocking co-workers who tried to make her convert to Islam. She was later convicted of blasphemy and sentenced to death.

In Pakistan, more than 150,000 Christians have signed a petition demanding justice for persecution victims, including Asia Bibi. Now you can join with The Voice of the Martyrs and our Pakistani brothers and sisters in a call for mercy. We hope to gather 1 million signatures on behalf of our sister Asia, who now sits in prison awaiting the Lahore High Court‘s ruling on her appeal.

Invite your friends to visit http://www.CallForMercy.com and add their names to the petition as well. VOM will deliver the petition, along with the list of signers, to the Pakistani Embassy in Washington DC.”

http://www.callformercy.com/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

JEGO ŁASKA, TWOJA WOLA, ŚWIĘTY DUCH

Some sources which? claim that it was Metatron...
Image via Wikipedia

Księga Rodzaju  18, 20 – 33
 20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę  i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. 21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
22 Wtedy to ludzie ci* odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 23 * Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół
z bezbożnymi? 24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy
w nim mieszkają?
25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu!
O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem
i prochem. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: