RSS

Category Archives: nieświadomość

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

THE PRESENCE OF GOD – THE MYSTERY OF THE PRESENCE IN THE SPIRIT.

fresco at the Karlskirche in vienna (by Johann...

Image via Wikipedia

For the Apostoles, death of Jesus Christ had to be
a huge test of faith in His being the God, in the words which He had spoken (and especially their implementation), after His crucifiction, and
a huge test of faith in His truly resurrection for the Apostoles, when He began to appear, before the descent of the Holy Spirit upon them, in Pentecost (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα] Pentekoste [Hemera]).

The fact that Jesus Christ – God is present in those who accept Him by faith, and which He feeds by His Body, that He is among those who gather together to pray in His Name, that He is present in His Word, in His creation, convinced quite painfully, persecuting the followers of Christ, Saul  [Hebrew שאול התרסי Shaul ha-Tarsus, born. 5-10 in Tarsus in Cilicia, and died.  64-67 in Rome]:

“And Saul, as yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest 2 and asked of him letters to Damascus, to the synagogues: that if he found any men and women of this way, he might bring them bound to Jerusalem.
3 And as he went on his journey, it came to pass that he drew near to Damascus. And suddenly a light from heaven shined round about him. 4 And falling on the ground, he heard a voice saying to him: Saul, Saul, why do you persecute me? 5 Who said: Who are you, Lord? And he: I am Jesus whom you persecute. It is hard for you to kick against the goad. 6 And he, trembling and astonished, said: Lord, what will you have me to do? 7 And the Lord said to him: Arise and go into the city; and there it shall be told you what you must do. Now the men who went in company with him stood amazed, hearing indeed
a voice but seeing no man. 8 And Saul arose from the ground: and when his eyes were opened, he saw nothing. But they, leading him by the hands, brought him to Damascus.
9 And he was there three days without sight: and he did neither eat nor drink”.

[ Acts 9, 1 – 9] – Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: