RSS

Category Archives: przyjaźń z Bogiem

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

[Ancient Greek] Holy – Sanctifying Christians by Christ.

Stained glass at St John the Baptist's Anglica...

Image via Wikipedia

BIBLE

Luke 3, 16
16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης: ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς: ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ, αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί: (17)

John 17, 19
19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν [ἐγὼ] ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.

Acts 1, 5
5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , ,

/Ancient Greek/ Holy – ISRAEL MUST sanctify themselvesExodus 19, 10 – 15
10 εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν καταβὰς διαμάρτυραι τῷ λαῷ καὶ ἅγνισον αὐτοὺς σήμερον καὶ αὔριον καὶ πλυνάτωσαν τὰ ἱμάτια 11 καὶ ἔστωσαν ἕτοιμοι εἰς τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην τῇ γὰρ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καταβήσεται κύριος ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ 12 καὶ ἀφοριεῖς τὸν λαὸν κύκλῳ λέγων προσέχετε ἑαυτοῖς τοῦ ἀναβῆναι εἰς τὸ ὄρος καὶ θιγεῖν τι αὐτοῦ πᾶς  ἁψάμενος τοῦ ὄρους θανάτῳ τελευτήσει 13 οὐχ ἅψεται αὐτοῦ χείρ ἐν γὰρ λίθοις λιθοβοληθήσεται ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται ἐάν τε κτῆνος ἐάν τε ἄνθρωπος οὐ ζήσεται ὅταν αἱ φωναὶ καὶ αἱ σάλπιγγες καὶ ἡ νεφέλη ἀπέλθῃ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐκεῖνοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὸ ὄρος 14 κατέβη δὲ Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους πρὸς τὸν λαὸν καὶ ἡγίασεν αὐτούς καὶ ἔπλυναν τὰ ἱμάτια 15 καὶ εἶπεν τῷ λαῷ γίνεσθε ἕτοιμοι τρεῖς ἡμέρας μὴ προσέλθητε γυναικί Read the rest of this entry »
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

/Ancient Latin/ III. HOLY – GOD: He Who Sanctifies, or Which Is Divided Into His Holiness.

A Tanach

Image via Wikipedia

BIBLE

Exodus 33, 12 – 17

12 Dixit autem Moyses ad Dominum : Præcipis ut educam populum istum :
et non indicas mihi quem missurus es mecum, præsertim cum dixeris : Novi te ex nomine, et invenisti gratiam coram me. 13 Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo, ostende mihi faciem tuam, ut sciam te, et inveniam gratiam ante oculos tuos : respice populum tuum gentem hanc.
14 Dixitque Dominus : Facies mea præcedet te, et requiem dabo tibi. 15 Et ait Moyses : Si non tu ipse præcedas, ne educas nos de loco isto. 16 In quo enim scire poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam in conspectu tuo, nisi ambulaveris nobiscum, ut glorificemur ab omnibus populis qui habitant super terram? 17 Dixit autem Dominus ad Moysen : Et verbum istud, quod locutus es, faciam : invenisti enim gratiam coram me, et teipsum novi ex nomine. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

III. ŚWIĘTY – BÓG JAKO TEN, KTÓRY UŚWIĘCA, CZYLI DZIELI SIĘ SWOJĄ ŚWIĘTOŚCIĄ.

Boga Lake at the Bandarban District

Image via Wikipedia

Świętość a poświęcenie się Bogu.

Podając reguły liturgiczno – kultyczne
i objawiając w ten sposób swoją świętość, Bóg rezerwował dla siebie pewne miejsca (np. sanktuaria), osoby (np. kapłanów czy proroków), przedmioty (np. szaty), czas (np. szabat). Wszystko to było poświęcone Bogu w specjalnie określonych obrzędach, a tym samym wyłączone ze zwykłego używania (np. życie kapłanów było regulowane bardzo szczegółowymi przepisami).
Świętość tych rzeczy różni się ze względu na stopień powiązania z Bogiem.
Świętość tych osób, rzeczy, etc. nie jest tego samego rodzaju, co świętość samego Boga. Świętości nie uzyskuje się automatycznie, skutkiem kontaktu z Bogiem, lecz jest ona rezultatem wolnej decyzji Boga, zgodnej z Jego prawem i według ustalonych przez Niego obrzędów. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Duch Święty/Holy Spirit/Santo Spirito/Heiligen Geist/Espíritu Santo/Святой дух/圣灵

Scene in Big Buck Bunny playing in VLC media p...

Image via Wikipedia

4 czerwca 2011
XV Spotkanie Młodych LEDNICA 
http://www.lednica2000.pl/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

HOLY – GOD WANTS HIS NAME TO SANCTIFY

The North Transept windows from Chartres Cathedral

Image via Wikipedia

God, jealous of its exclusive right to receive the honor and obey Him, wants Him to be regarded as one God, so as to be expressed by the people of His own holiness.

Hallow the Name of God, it means fear Him, it is also personally submitted the glory and character of deep faith.

Proudly celebrated the liturgy reveals His glory and the perfect way enhances His majesty.

Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: