RSS

Category Archives: świadomość

[English] Holy – Summary.

Česky: Klášter svaté Kateřiny pod horou Sinaj ...

Image via Wikipedia

Finally, has completed another slogan: “The Saint” –

- More Love More Power - Christian Worship song  http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Some verses from the Bible can be repeated. No adjustment was made, just in case not to lose any cut. There are a lot of signatures, and each of them is priceless, because otherwise every God speaks, in this case can be done by the passage of the Word. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Święty – Duch Święty.

Głównym sprawcą uświęcania chrześcijanina jest Duch Święty. Jednak Jego działalność różni się od działania starotestamentowego Ducha Bożego. Obfitość i powszechność Jego darów oznaczają, że czasy mesjańskie wypełniły się od dnia zmartwychwstania Chrystusa. Jego przyjście wiąże się z wiarą w tajemnicę Chrystusa zmarłego i zmartwychwstałego. Jego obecność jest trwała, a Paweł stwierdza, że odkupieni są “świątyniami Ducha Świętego” , “świątyniami Boga” (1 Kor 6, 11. 20; por 3, 16 n) , i że trwają w prawdziwej wspólnocie z Nim. Ponieważ “wszyscy, których ożywia Duch Boży, są Synami Bożymi”
(Rz 8, 14 – 17), stąd można powiedzieć, że chrześcijanie są dziećmi Bożymi, ze względu na dostęp do źródła świętości Bożej. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Holy – Sanctifying Christians by Christ.

StJohnsAshfield StainedGlass Baptism

Image via Wikipedia

Sacrifice and worship of the Old Testament atonement people only externally, but the sacrifice of Christ sanctifies the faithful, “the truth” this time providing the actual sanctity of nations. By faith and baptism giving “anointing from the Holy”, Christians have a real participation in the life of the risen Christ. Hence the saints are living through the Holy Spirit in them – are “baptized in the Holy Spirit” [see: the dogma of the Trinity in Catholicism], in accordance with what is said, John the Baptist.

===========================

BIBLE

Luke 3, 16
16 John answered, saying unto all: “I indeed baptize you with water; but there shall come one mightier than I, the latchet of whose shoes I am not worthy to loose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire;
[“While water signifies birth and the fruitfulness of life given in the Holy Spirit, fire symbolizes the transforming energy of the Holy Spirit’s actions.” (Catechism of the Catholic Church, 696)]

John 17, 19
19 And for them do I sanctify myself, that they also may be sanctified in truth.

Acts 1, 5
5 For John indeed baptized with water: but you shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence.

Acts 11, 16
16 And I remembered the word of the Lord, how that he said: John indeed baptized with water but you shall be baptized with the Holy Ghost. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

THE PRESENCE OF GOD – THE MYSTERY OF THE PRESENCE IN THE SPIRIT.

fresco at the Karlskirche in vienna (by Johann...

Image via Wikipedia

For the Apostoles, death of Jesus Christ had to be
a huge test of faith in His being the God, in the words which He had spoken (and especially their implementation), after His crucifiction, and
a huge test of faith in His truly resurrection for the Apostoles, when He began to appear, before the descent of the Holy Spirit upon them, in Pentecost (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα] Pentekoste [Hemera]).

The fact that Jesus Christ – God is present in those who accept Him by faith, and which He feeds by His Body, that He is among those who gather together to pray in His Name, that He is present in His Word, in His creation, convinced quite painfully, persecuting the followers of Christ, Saul  [Hebrew שאול התרסי Shaul ha-Tarsus, born. 5-10 in Tarsus in Cilicia, and died.  64-67 in Rome]:

“And Saul, as yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest 2 and asked of him letters to Damascus, to the synagogues: that if he found any men and women of this way, he might bring them bound to Jerusalem.
3 And as he went on his journey, it came to pass that he drew near to Damascus. And suddenly a light from heaven shined round about him. 4 And falling on the ground, he heard a voice saying to him: Saul, Saul, why do you persecute me? 5 Who said: Who are you, Lord? And he: I am Jesus whom you persecute. It is hard for you to kick against the goad. 6 And he, trembling and astonished, said: Lord, what will you have me to do? 7 And the Lord said to him: Arise and go into the city; and there it shall be told you what you must do. Now the men who went in company with him stood amazed, hearing indeed
a voice but seeing no man. 8 And Saul arose from the ground: and when his eyes were opened, he saw nothing. But they, leading him by the hands, brought him to Damascus.
9 And he was there three days without sight: and he did neither eat nor drink”.

[ Acts 9, 1 – 9] – Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

JEGO ŁASKA, TWOJA WOLA, ŚWIĘTY DUCH

Some sources which? claim that it was Metatron...
Image via Wikipedia

Księga Rodzaju  18, 20 – 33
 20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę  i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. 21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
22 Wtedy to ludzie ci* odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 23 * Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół
z bezbożnymi? 24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy
w nim mieszkają?
25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu!
O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem
i prochem. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

THE PRESENCE OF GOD

Children singing and playing music, illustrati...

Image via Wikipedia

‘But you have mercy upon all, because you can do all things, and overlook the sins of men for the sake of repentance’.
Wisdom  [11, 24]

 I remember one conversation with my friend. She reflected on the meaning of everything here on earth: Why are we, and so when we die? What for to have kids, if no matter how large a sense of security they will be assured, no matter how good chance they will be given, in
a word – no matter what for them would not do it sooner or later experience the suffering .

So, what for is that all about? Well, what for? Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

POJEDNANIE – MAŁO SŁÓW, DUŻO CYTATÓW

Miłosny list od... Boga
 http://www.youtube.com/watch?v=ACQUVwtiVGs&feature=related
======================================================================

BIBLIA

PSALM  139(138)*

 Bóg wszystko przenika

Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
1* Panie, przenikasz i znasz mnie,
2 Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
3 widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

POJEDNANIE

Crucified Jesus and the Tetragrammaton (YHWH) ...

Image via Wikipedia

Już w Starym Testamencie Jahwe [JHWH, IHWH (hebr. יהוה)], który objawił się jako Bóg miłosierny
i litościwy, nawoływał ludzi do pojednania się z Nim, nie przestając okazywać wyrazów swego przebaczenia.
Grzechy ludzi powodują zerwanie przymierza z Bogiem, lecz On podejmuje inicjatywę zawarcia kolejnego przymierza, nowego i wiecznego. Wszystkie obrzędy ekspiacyjne, wchodzące w skład mozaistycznego kultu, wykonywane w celu oczyszczenia się z błędów, miały w rezultacie doprowadzić do pojednania się człowieka z Bogiem. Ostateczne i doskonałe pojednanie, dokonało się przez Jezusa Chrystusa, pośrednika między Bogiem,
a ludźmi.

Co daje pojednanie?

Istnieją świadectwa osób, w których można usłyszeć, że pomimo wielu zanoszonych do Boga modlitw, nie zostali oni jednak wysłuchani. Werset:  Ez 18, 31 n

“31 Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? 32 Ja nie mam żadnego upodobania śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie”, Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: