RSS

Tag Archives: Abraham

ŚWIĘTY – OBOWIĄZEK UŚWIĘCANIA SIĘ IZRAELA

Izrael na Boże pragnienie powinien odpowiedzieć wysiłkiem uświęcania

się. Dlatego ważne jest dokonanie oczyszczenia poprzez wypełnienie odpowiednich rytuałów – praktyk religijnych (w katolicyźmie oczyszczenie dokonuje Bóg na człowieku mocą Ducha Świętego podczas spowiedzi, za pośrednictwem kapłana). Jest to ważne, ponieważ brak oczyszczenia z “brudu” grzechu oznacza brak współistnienia ze świętością Boga. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

/Italian/ SANTA – Dio è santo VUOLE E il suo nome alla venerata

Modern mosaics in the church Preziosissimo San...

Image via Wikipedia

LA SACRA BIBBIA

Levitico 1

1 Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del convegno gli disse: 2 «Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando uno di voi vorrà fare un’offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. 3 Se l’offerta è un olocausto di grosso bestiame, egli offrirà un maschio senza difetto; l’offrirà all’ingresso della tenda del convegno, per ottenere il favore del Signore. 4 Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore per fare il rito espiatorio per lui. 5 Poi immolerà il capo di grosso bestiame davanti al Signore,
e i sacerdoti, figli di Aronne, offriranno il sangue e lo spargeranno intorno all’altare, che è all’ingresso della tenda del convegno. 6 Scorticherà la vittima e la taglierà a pezzi. 7 I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull’altare e metteranno la legna sul fuoco, 8 poi sulla legna e sul fuoco che è sull’altare disporranno i pezzi, la testa e il grasso. 9 Laverà con acqua le interiora
e le zampe; poi il sacerdote brucerà il tutto sull’altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore.

10 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecora o capra, egli offrirà un maschio senza difetto. 11 Lo immolerà dal lato settentrionale dell’altare davanti al Signore e i sacerdoti, figli di Aronne, spargeranno
il sangue attorno all’altare. 12 Lo taglierà a pezzi, con la testa e il grasso,
e il sacerdote li disporrà sulla legna, collocata sul fuoco dell’altare. 13 Laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote offrirà il tutto e lo brucerà sull’altare: olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per
il Signore.

14 Se la sua offerta al Signore è un olocausto di uccelli, offrirà tortore o colombi. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

JEGO ŁASKA, TWOJA WOLA, ŚWIĘTY DUCH

Some sources which? claim that it was Metatron...
Image via Wikipedia

Księga Rodzaju  18, 20 – 33
 20 Po czym Pan rzekł: «Skarga na Sodomę  i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. 21 Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
22 Wtedy to ludzie ci* odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. 23 * Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół
z bezbożnymi? 24 Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy
w nim mieszkają?
25 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu!
O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 26 Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich». 27 Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem
i prochem. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

OBECNOŚĆ BOGA – ZNAKI BOŻEJ OBECNOŚCI.

Abraham Entertaining the Angels (etching by Re...

Image via Wikipedia

Czasem daje się słyszeć ze strony niektórych uskarżania się na to, że nie potrafią usłyszeć Bożego głosu, że nie czują Jego obecności. Poza tym, nawet jeśli się już coś “słyszy” czy “odczuwa”, to skąd pewność, że to pochodzi od Boga, a nie jest jedynie autosugestią, albo czymś podobnym?

Chyba nie ma jakiegoś wyznacznika dającego absolutną pewność, skoro nawet święci nabierali się na pozorne dobro, jak np. miało to miejsce
u św. Faustyny Kowalskiej, gdzie ukazał się jej anioł i kazał spalić pamiętnik
z duchowymi zapiskami. Po fakcie okazało się, że to nie był żaden dobry anioł, ale zły duch przybierający pozory dobra. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

THE PRESENCE OF GOD – PROMISE OF GOD’S PRESENCE.

Moses Pleading with Israel, as in Deuteronomy ...
Image via Wikipedia

In the beginning God reveals Himself only for a few, privileged individuals. With time, he gave up more people, depth through His Name –  describes Himself as: “I am what is”, which evokes some of infinity, in the sense of eternal duration beyond time and the space of.
Also, from the very beginning (apart from God, “self-revelation”) can be heard to ensure His permanent presence in man.
Emerge there different types of functions performed against a man, like God – the Guardian and the Shepherd (characterized by the name “Emmanuel“, meaning “God with us”); God –  the Favourite, God – the Redeemer and finally present at the last day, as God –  the Judge, too, the King of all nations. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: