RSS

Tag Archives: Adolf Hitler

THE EXISTENCE OF GOD – GOD’S PRESENCE CONDITIONS

A chapel in Aksum, which is allegedly housing ...

Image via Wikipedia

“Seek me, and you shall live”.
[Amos 5, 4]

I will start with the obvious and boring the simplest way possible for the correct expression of thought, will conclude today’s entry.

What does it mean to seek God?
As you read in the source text, it does not mean ONLY the entry into the church on a Sunday mass. Finding God, is the attitude that every Christian should take during their earthly pilgrimage to the “house of the Father”. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

OBECNOŚĆ BOGA – WARUNKI BOŻEJ OBECNOŚCI

Namtok Pang A Noi
Image via Wikipedia

“Szukajcie Mnie, a żyć będziecie”.
[Am 5, 4]

Powyższy cytat z  Księgi Amosa jest właściwie kwintesencją wszystkiego, co za chwilę zostanie napisane. Zainteresowanych zapraszam do dalszego czytania.

Zacznę od nudnych oczywistości
i w możliwie najprostszy sposób, dla poprawnego wyrażenia myśli, zakończę dzisiejszy wpis.

Co znaczy szukać Boga? Jak można przeczytać w tekście źródłowym, to nie oznacza TYLKO I WYŁĄCZNIE wchodzenie do kościoła na niedzielną czy świąteczną mszę. Szukanie Boga, to postawa, którą każdy chrześcijanin powinien przyjąć w czasie swojego ziemskiego pielgrzymowania do “domu Ojca”. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: