RSS

Tag Archives: Facebook

“Kolęda płynie z wysokości “

http://translate.google.pl/
http://www.bing.com/translator

http://www.youtube.com/watch?v=GRYnX_9HcEU&list=PL6A3C5D1A1B92FAFE

Katarzyna Kosmowska “Orifiell”
https://orifieltrony.wordpress.com/
 
Leave a comment

Posted by on December 28, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , ,

“The world is not enough But it is such a perfect place to start…my love” – Garbage.

Promo: World Youth Day Rio Brazil 2013 Get Pope! with JMJ Youth
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=S8u7XG-eSoQ&NR=1

Benedict XVI (2005-present, Episcopal form of ...

Benedict XVI (2005-present, Episcopal form of Papal arms) An alternate version with Papal Tiara: here (Photo credit: Wikipedia)

GarbageThe World Is Not Enough
http://www.dailymotion.com/video/x19q72_garbage-the-world-is-not-enough_music

————-
Orifiell.
https://orifieltrony.wordpress.com

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[POLSKI] Słowo Boże – dwa aspekty Słowa.

Imagen de la Divina Misericordia. Pintada por (Eugeniusz Kazimirowski, 1934) bajo la guía de Maria Faustyna Kawalska.

Imagen de la Divina Misericordia. Pintada por (Eugeniusz Kazimirowski, 1934) bajo la guía de Maria Faustyna Kawalska.

Słowo Boże można rozpatrywać jako objawienie oraz jako wyraz działania Bożego.

Bóg przemawia, aby doprowadzić do spotkania myśli człowieka
z myślami Boga.
Słowo Boga może być prawem, normą życia, ukazaniem sensu rzeczy i zdarzeń. Może również być obietnicą i zapowiedzią przyszłości.

Słowo Boga to rzeczywistość dynamiczna, to potęga która dokonuje dzieł zamierzonych przez Boga.

=================================================================
BIBLIA

Wj 20, 1 – 17
1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 “Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Święty – Podsumowanie.

Nareszcie zostało ukończone kolejne hasło: “Święty” –

- More Love More Power - Christian Worship song
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Niektóre wersety z Biblii mogą się powtarzać. Korekta nie została zrobiona, na wszelki wypadek, aby nie zgubić żadnego fragmentu. Jest sporo tych sygnatur, a każda z nich jest bezcenna, bo do każdego Bóg inaczej przemawia, w tym wypadku może się to dokonać poprzez dany fragment Słowa.

Jeśli ktoś zdecyduje się czytać całość tekstu, warto to zrobić dwukrotnie; za pierwszym razem pomijając przypisy (zaznaczone szarym kolorem), aby skoncentrować się na właściwej treści, a dopiero w następnej kolejności zwrócić uwagę na przypisy. Ale to tylko sugestia, zawsze własna technika czytania pewnie będzie lepsza.

Nie należy się też przejmować, jeśli nie uda się wszystkiego zrozumieć*, a nawet jeśli całkowicie nie uda się “odebrać tekstu”, ponieważ i tak jego przeczytanie nie będzie obojętne. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jednak gdyby ktoś chciał/potrzebował wyjaśnienia, to najlepiej będzie zapytać księdza (nawet jeśli to będzie możliwe tylko podczas spowiedzi).

“Owocnego” czytania,

Orifiell.

—————–
* Są różne powody nieprawidłowej interpretacji Biblii. Jednym z nich jest to, że język biblijny, to język alegorii, metafor, itp. wyrazowych środków stylistycznych. Na przykład, kiedy mowa o Izraelu, to rzeczywiście, w Starym Testamencie odnosiło się to do tamtego narodu wybranego przez Boga. Jednak w Nowym Testamencie, “naród wybrany”, to osoby mające chrzest. Dlatego, kiedy mowa o przestrzeganiu szabatów, należy to odnieść do niedzieli, a dokładniej do przedziału czasowego trwającego od nieszporów w sobotę, aż do końca niedzieli (zwł. niedzieli).

============================================================

BIBLIA

Wj 3, 14
14 * Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».
[3,14 Bóg się przedstawia w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, nazywając Go Jahwe, tzn. “Jest”. Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że nazwany tu w w. 15 imieniem Jahwe, Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy – Absolut. ]

/continue reading <- należy na taki napis kliknąć myszą, aby rozwinąć cały tekst/ Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

[RUSSIAN/РУССКИЕ] Святая – Святым Городом.

 

БИБЛИИ

Захария 14, 20 – 21
20
    В то время даже на конских уборах будет [начертано]: `Святыня Господу’, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем.
21
    И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

INTERNATIONAL

لا تتردد في مجموعات

English: Band photo of Tale of Two Towns; http...

Image via Wikipedia


https://www.facebook.com/groups/141112895991048/

Zapraszam do grup:
https://www.facebook.com/groups/182634498490718/

Fühlen Sie sich frei zu Gruppen:
https://www.facebook.com/groups/187634671320655/

Siéntase libre de los grupos:
https://www.facebook.com/groups/276789789025871/

Gruppen tone row (Stockhausen 1963b, 116; Harv...

Image via Wikipedia

Feel free to groups:
https://www.facebook.com/groups/261188757265560/

English: Caging groups Deutsch: Caging-Gruppen

Image via Wikipedia

Sentitevi liberi di gruppi:
https://www.facebook.com/groups/303925569632111/

Orifiell.

Josquin Desprez (1450-1521) - Miserere Mei, Deus (1/2)
http://www.youtube.com/watch?v=rsX-T2gEM7g&feature=player_embedded
Picture is from page: http://www.zdjecia.biz.pl/zdjecia,kwiaty.php
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Russian] Святая – Святым Духом

Hlyniany

Image via Wikipedia

БИБЛИИ

Луки 1, 15
15
    ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей;

Луки 7, 28
28
    Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.

Деяния Апостолов 2, 16 – 38
16
    но это есть предреченное пророком Иоилем: Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Russian] Святой – освящение христиан Иисус Христос

see filename

Image via Wikipedia

Библия

Луки 3, 16 
16
Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.

Иоанна 17, 19
19
И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , ,

/Italian/ SANTA – Dio è santo VUOLE E il suo nome alla venerata

Modern mosaics in the church Preziosissimo San...

Image via Wikipedia

LA SACRA BIBBIA

Levitico 1

1 Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del convegno gli disse: 2 «Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando uno di voi vorrà fare un’offerta al Signore, offrirete bestiame grosso o minuto. 3 Se l’offerta è un olocausto di grosso bestiame, egli offrirà un maschio senza difetto; l’offrirà all’ingresso della tenda del convegno, per ottenere il favore del Signore. 4 Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore per fare il rito espiatorio per lui. 5 Poi immolerà il capo di grosso bestiame davanti al Signore,
e i sacerdoti, figli di Aronne, offriranno il sangue e lo spargeranno intorno all’altare, che è all’ingresso della tenda del convegno. 6 Scorticherà la vittima e la taglierà a pezzi. 7 I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull’altare e metteranno la legna sul fuoco, 8 poi sulla legna e sul fuoco che è sull’altare disporranno i pezzi, la testa e il grasso. 9 Laverà con acqua le interiora
e le zampe; poi il sacerdote brucerà il tutto sull’altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore.

10 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecora o capra, egli offrirà un maschio senza difetto. 11 Lo immolerà dal lato settentrionale dell’altare davanti al Signore e i sacerdoti, figli di Aronne, spargeranno
il sangue attorno all’altare. 12 Lo taglierà a pezzi, con la testa e il grasso,
e il sacerdote li disporrà sulla legna, collocata sul fuoco dell’altare. 13 Laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote offrirà il tutto e lo brucerà sull’altare: olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per
il Signore.

14 Se la sua offerta al Signore è un olocausto di uccelli, offrirà tortore o colombi. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: