RSS

Tag Archives: Germany

/German/ Heilige – Israels Verpflichtung zu heiligen.

Sion and its vineyards

Image via Wikipedia

Bibel

Exodus 19 , 10 – 15
10 Und der HERR sprach zu Mose: Gehe hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, daß sie ihre Kleider waschen 11 und bereit seien auf den dritten Tag; denn am dritten Tage wird der HERR herabfahren auf den Berg Sinai. {~} {~} 12 Und mache dem Volk ein Gehege umher und sprich zu ihnen: Hütet euch, daß ihr nicht auf den Berg steiget noch sein Ende anrührt; denn wer den Berg anrührt, soll des Todes sterben. 13 Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder mit Geschoß erschossen werden; es sei ein Tier oder ein Mensch, so soll er nicht leben. Wenn es aber lange tönen wird, dann sollen sie an den Berg gehen. 14 Mose stieg vom Berge zum Volk und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. 15 Und er sprach zu ihnen: Seid bereit auf den dritten Tag, und keiner nahe sich zum Weibe. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on July 18, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , ,

OBECNOŚĆ BOGA – WARUNKI BOŻEJ OBECNOŚCI

Namtok Pang A Noi
Image via Wikipedia

“Szukajcie Mnie, a żyć będziecie”.
[Am 5, 4]

Powyższy cytat z  Księgi Amosa jest właściwie kwintesencją wszystkiego, co za chwilę zostanie napisane. Zainteresowanych zapraszam do dalszego czytania.

Zacznę od nudnych oczywistości
i w możliwie najprostszy sposób, dla poprawnego wyrażenia myśli, zakończę dzisiejszy wpis.

Co znaczy szukać Boga? Jak można przeczytać w tekście źródłowym, to nie oznacza TYLKO I WYŁĄCZNIE wchodzenie do kościoła na niedzielną czy świąteczną mszę. Szukanie Boga, to postawa, którą każdy chrześcijanin powinien przyjąć w czasie swojego ziemskiego pielgrzymowania do “domu Ojca”. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: