RSS

Tag Archives: Israel

‘(38)Rzekł do Niego Piłat: “Cóż to jest prawda?”‘ J18,38


Współczesne  Marie Magdaleny

“W pakistańskiej wiosce w imię “sprawiedliwości honorowej” rada plemienna zarządziła dokonanie zbiorowego gwałtu na 30-letniej Muchtar Mai.
Sądzono, że okryta hańbą i upokorzona na oczach całej wioski kobieta
popełni samobójstwo, jak nakazuje zwyczaj. Muchtar postanowiła walczyć
o swoje prawa. Jej historia poruszyła cały świat.”
http://religia.onet.pl/publicystyka,6/sprawa-muchtar-mai,50462,page2.html

Całkiem niedawno poprzez modlitwę /intencję mszalną/ pomogłam komuś i bardzo szybko poznałam potęgę złego. Może stwierdzenie, którego użyję zabrzmi zbyt pompatycznie, ale tak jest, że do końca życia będę dziękować Św. Bogu za to, że nie jestem księdzem egzorcystą!
To była też cenna lekcja dla mnie: Św. Bóg – Jezus pokazał mi, że potrafi być silniejszy od wszelkiego złego.
Teraz już wiem, że nawet jeśli fizycznie umrę, nawet z powodu tego, że ktoś zabije mnie,
to Św. Bóg – Jezus, nie potępi mnie, bo inna wina, gdy własna wina,
a inna wina, gdy ktoś lub coś czyni winnym lub świadomie bądź nie, uwikłuje w jakiekolwiek zło.

Święty Bóg każdego dnia ratuje mnie.

Madonna of the Magnificat ( )

Madonna of the Magnificat ( ) (Photo credit: Wikipedia)

Poznałam całkiem niedawno, gdy miałam jechać
w rodzinne strony, w odwiedziny.
Poszłam na dworzec, a tu jedno przejście chyba
w remoncie (w każdym razie przejście nie było możliwe) ,
przy innym stali “chłopcy z podwórka”.
Odwróciłam się i zobaczyłam na betonowej ścianie plakaty: ‘zaginął/poszukiwany’. –
Przypadek, nadinterpretacja znaku czy rzeczywiście miałam wtedy zginąć?
I czy ktoś wtedy zaginął, skoro nie ja?
I czy powinnam o tym pisać, bo może jeśli to zrobię, ponownie doświadczę na sobie potęgi złego,
zwłaszcza takiego wcielonego w anioła dobra, więc tym bardziej zgubnego, bo trudniejszego do rozeznania?

Po oceanie życia płynie moja łódź (…)
Jezu, ufam Tobie! –
– K.K. “Orifiell” https://orifieltrony.wordpress.com/

Magnificat anima mea Dominum”
http://www.youtube.com/watch?v=fEzkj8v0fhQ&feature=fvwrel

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Spanish / Español] La Palabra de Dios – dos aspectos de la Palabra.

Dios mio, porque me has abandonado

Dios mio, porque me has abandonado (Photo credit: Wikipedia)

BIBLIA

Éxodo 20, 1 – 17
20:1 Entonces Dios pronunció estas palabras:
20:2 Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en esclavitud.
20:3 No tendrás otros dioses delante de mí.
20:4 No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on May 27, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

[FRENCH/ RANÇAIS] La Parole de Dieu – Dieu parle aux hommes.

BIBLE

La Genèse
Chapitre 12, 1
1 Et l’Éternel avait dit à Abram: Va-t’en hors de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai.

La Genèse
Chapitre 41, 39
39 Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t’a fait connaître tout ceci, nul n’est entendu, ni sage autant que toi.

continue reading <- cliquez sur les mots avec la souris pour élargir l’ensemble du texte

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on April 21, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

[SPANISH/ESPAÑOL] La Palabra de Dios – Dios habla a la gente.

Solomon and the Queen of Sheba

Solomon and the Queen of Sheba (Photo credit: Wikipedia)

BIBLIA

Génesis 12, 1
12:1 El Señor dijo a Abrám: Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré.

Génesis 41, 39
41:39 Y dirigiéndose a José, le expresó: «Ya que Dios te ha hecho conocer todas estas cosas, no hay nadie que sea tan prudente y sabio como tú.

continue reading <- para expandir la totalidad del texto, haga clic en las palabras con el ratón Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on April 1, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , ,

[English] The Word of God – God speaks to people.

The Aleppo Codex is a medieval manuscript of t...

The Word of God, is a science, to which God wants to reach people through His spokesperson.

God continually calls to some people giving to their mission to pass on His words. They are called prophets, in a somewhat broader sense.
God speaks in different ways. It is not also clarified the way in which the word of God is spoken.

===============================================================

BIBLE

Genesis 12, 1

1 And the Lord said to Abram: Go forth
out of your country, and from your kindred, and out of your father’s
house, and come into the land which I shall show you. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

[English] Holy – Summary.

Česky: Klášter svaté Kateřiny pod horou Sinaj ...

Image via Wikipedia

Finally, has completed another slogan: “The Saint” –

- More Love More Power - Christian Worship song  http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=hJcmHqjtLmU

Some verses from the Bible can be repeated. No adjustment was made, just in case not to lose any cut. There are a lot of signatures, and each of them is priceless, because otherwise every God speaks, in this case can be done by the passage of the Word. Read the rest of this entry »

 

Tags: , , , , , , , , ,

[SPANISH/ESPAÑOL] Santa – La Ciudad Santa

BIBLIA

Zacarías Capítulo 14, 20 – 21
20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. 21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.

Primera de Corintios Capítulo 6, 2 – 3
2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeńas? 3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?

/continue reading = seguir leyendo/

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on February 4, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: