RSS

Tag Archives: SlideShare

Será exento del fuego del Padre

see filename

see filename (Photo credit: Wikipedia)

http://www.angelfire.com/ca3/rafaelmarie/RosarioalPardreEterno.html

PROMESAS DEL ROSARIO A LA GLORIA DE DIOS, EL PADRE ETERNO

“Cualquier persona que reza el Rosario a la Gloria de Dios, al Padre Eterno durante su vida entera y medita cada jueves de cada semana, los 15 misterios dolorosos que Jesús sufrió el jueves santo, él o ella entonces habrán dado gloria al Padre Eterno, y consegaran las promesas siguientes:

  1. El Padre eterno lo protegerá contra las tentaciones del anticristo que debe pronto venir a sacudir y engañar la humanidad.
  2. Quienquiera reza este Rosario será exento del fuego del purgatorio porque él habrá terminado su purificación en la tierra.
  3. Cualquier bien solicitada sobre el alma será concedida.
  4. Quienquiera reze este Rosario, está en hecho rogando para el mundo entero, y para las almas del purgatorio y por lo tanto recibirá muchas gracias para si mismo y estas almas.
  5. Si la mitad de la humanidad practica esta devoción, el Padre Eterno promete salvar el resto del mundo, entonces todas las almas en el purgatorio habrán terminado su purificación y serán llevadas al cielo.”

https://orifieltrony.wordpress.com
katarzyna kosmowska “orifiell”

 
Leave a comment

Posted by on September 23, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

Przed ogniem Ojca

English: The Miraculous Fall of Manna

English: The Miraculous Fall of Manna (Photo credit: Wikipedia)

http://www.skarbiecmilosci.pl/rozaniec-ku-chwale-boga-ojca-przedwiecznego—15-ukrytych-tortur-pana-jezusa-w-ciemnicy

“Każdy, kto odmawia Różaniec ku Chwale Boga, Ojca Przedwiecznego, w ciągu całego swojego życia, i rozważa w każdy czwartek, każdego tygodnia 15 Bolesnych Tajemnic, jakie Pan Jezus cierpiał w Wielki Czwartek, odda w ten sposób chwałę Bogu Ojcu Przedwiecznemu i będzie godnym następujących obietnic:

1. Ojciec Przedwieczny będzie ochraniał go przed pokusami Antychrysta, który wkrótce nadejdzie dla sprawowania rządów i zwodzenia ludzkości. 2. Każdemu, kto modli się tym Różańcem zostanie oszczędzony ogień Czyśćca, bo odbył on już swoje oczyszczenie na ziemi. 3. Wszelkie dobro, o jakie zanoszone są prośby odnośnie tej duszy, zostaną jej udzielone. 4. Ktokolwiek modli się tym Różańcem, w istocie modli się za cały świat, jak również za dusze w Czyśćcu cierpiące, i dlatego też otrzyma wiele łask dla siebie i dla tych dusz. 5. Jeśliby połowa ludzkości odmawiała te modlitwy, to Ojciec Przedwieczny obiecuje uratować resztę świata, wówczas również dokona się oczyszczenie wszystkich dusz w Czyśćcu cierpiących i zostaną one wzięte do Nieba.”

https://orifieltrony.wordpress.com
katarzyna kosmowska “orifiell”

 
Leave a comment

Posted by on September 23, 2013 in ogień, Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: